Rensa Terrace

Terassipesu

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkohuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. Tuote poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet. Se on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja.

Kuvaus

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012.

RENSA TERRACEA voidaan käyttää kaikilla puupinnoilla, jotka kestävät vesipesua ja jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla. RENSA TERRACE on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja. Sitä voidaan käyttää myös erittäin likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta. RENSA TERRACE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käsittelyohje

Puupinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita – pesuaine saattaa vaurioittaa maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten ulkoseinien liiallista kastelemista. Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Suojavälineet

RENSA TERRACE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä. Pesuaine himmentää ja valkaisee pestäviä pintoja – tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

pH 14
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä). Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta.
Käytännön riittoisuus n. 10 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Ohenne Vesi.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004
Varastointi Ei saa jäätyä.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote