Rensa Facade

Julkisivu- ja homepesu

RENSA FACADE on tehokas pesuaine rakennusten ulkopintojen pesuun ja maalauksen esikäsittelyyn. Tuote poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut maalien tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet.

 

Kuvaus

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014 ja 015.

RENSA FACADEA voidaan käyttää kaikilla rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, rappaus ym. sekä vanhat maalipinnat. RENSA FACADE ei vaurioita yleisimpiä maalipintoja, joten sitä voidaan käyttää laimennettuna myös huoltopesuaineena. RENSA FACADE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käsittelyohje

Huokoiset pinnat, kuten käsittelemätön puu, rappaus tms. kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen. Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten räystäiden ja ulkoseinien liiallista kastelemista.

Suojavälineet

RENSA FACADE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita kannattaa välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä. Pesuaine ei vaurioita pestäviä pintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmillä materiaaleilla, esim. kangaspinnoilla, tulee varmistaa riittävä suojaus ja tuotteen soveltuvuus kokeilemalla liuoksen vaikutusta käsiteltävälle pinnalle huomaamattomaan kohtaan.

pH 11
Laimennus Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 10 (1 litra pesuainetta 10 litraan vettä). Pahoin likaantuneet/homeiset pinnat: 1 : 1 – 1 : 5. Huoltopesu: 1 : 15 – 1 : 20
Käytännön riittoisuus n. 50 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Ohenne Vesi
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004
Varastointi Ei saa jäätyä.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote