Katto Airisto

Katto Airisto on kestävä ja joustava kattopinnoite uusille ja vanhoille kattopinnoille. Katto Airisto on akrylaattipohjainen ulkokattomaali, joka sopii mineriitti-, betonitiili- ja bitumikatteille.

Sävytettävä tuote, lisäksi vakiovärit: Tiilenpunainen (RR750), Musta (RR33), Harmaa (RR23), Ruskea (RR32).

 

Kuvaus

Käyttökohteet: Betonitiili,- huopa- ja mineriittikatteet ulkona. Uusille ja vanhoille pinnoille.

Esikäsittely/käyttöohjeet: Maalattava pinta tulee pestä huolellisesti kohteeseen sopivalla pesuaineella ja painepesurilla. Pyöriviä suuttimia tulee käyttää betonitiilikattojen pesuun, jotta maalattava pinta rikkoutuu ja tulee huokoiseksi. Huolellinen pesu on hyvin tärkeätä, koska maali tarttuu paremmin puhtaaseen alustaan. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtoavia hiuk- kasia, likaa tai vanhaa maalia, uusi maali tarttuu heikosti ja saattaa irrota. Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä. Betonikatoille maali ohennetaan ensim- mäisellä käsittelykerralla 1:1 vedellä. Mineriittikattojen pohjustus tehdään kahteen kertaan 1:1 vedellä ohennetulla maalilla. Lopullinen käsittelykerta maalataan ohentamattomalla maalilla. Huopakatoille ensimmäinen maalikerros ohennetaan 10– 20 % vedellä, toinen kerros maalataan ohentamattomana.

Työolosuhteet: Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalikalvon tulee ehtiä kuivua ennen iltakasteen laskeutumista. Älä maalaa, jos sadekuurojen riski on suuri. Paras maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.

Työvälineiden puhdistus: Vedellä.
Kuivumisaika: 50–60 min, päällemaalattavissa 2–6 h

kuluttua. Riittoisuus: 3–8 m2/l

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/i) on 140 g/l (2010), Katto Airisto ulkokattomaali sisältää VOC enintään 140 g/l.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Sävyt: punainen, musta, harmaa ja ruskea, lisäksi sävytettävät A- ja C-pohjat.

Kiiltoryhmä: 6 (Täyshimmeä).

Purkkikoot: 2,7l, 9l ja 18l