Kirjo

KIRJO on alkydipohjainen, ruosteenestopigmentoitu peltikattojen huoltomaali sekä sinkittyjen- ja kevytmetallipintojen erikoismaali. Aktiivisen pigmentointinsa ansiosta se hidastaa ilman happamien epäpuhtauksien vaikutusta ja alustan syöpymistä. Puolihimmeä.

Sävytettävissä 1- ja 3-pohjiin.

Kuvaus

KIRJO on alkydipohjainen, ruosteenestopigmentoitu peltikattojen huoltomaali sekä sinkittyjen- ja kevytmetallipintojen erikoismaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 451. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Käytetään alkydimaaleilla maalattujen peltikattojen sekä muiden galvanoitujen ja kevytmetallipintojen huoltomaalaukseen. Voidaan käyttää myös kuumasinkittyjen- ja alumiinipintojen suojamaalina sekä KIRJOlla pohjamaalattujen teräspintojen pintamaalina jolloin saadaan aktiivista korroosionestoa pohjasta pintaan.

Aktiivisen pigmentointinsa ansiosta hidastaa ilman happamien epäpuhtauksien vaikutusta ja alustan syöpymistä.

Kuiva-ainepitoisuus n. 46 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 9 – 11 m²/l kertamaalauksella. Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Suositeltava kalvonpaksuus Kuivakalvo (µm) 40. Märkäkalvo (µm) 86. Teoreettinen riittoisuus (m²/l) 11,5.
Pölykuiva 4 tunnin kuluttua
Kosketuskuiva 6 tunnin kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai TEKNOSOLV 9550
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote