Futura 3

Monikäyttöinen alkydipohjamaali, joka soveltuu pohja-, hionta-, tartunta- ja välimaaliksi. Maali on tarkoitettu sisä- ja ulkotiloissa olevien kalusteiden sekä lastu-, kuitu- ja kipsilevyjen pohjamaalaukseen.

Sävytettävissä.

Kuvaus

MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 221, 222 ja 223. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Maali on tarkoitettu sisä- ja ulkotiloissa olevien kalusteiden sekä lastu-, kuitu- ja kipsilevyjen pohjamaalaukseen.Myös metallipintojen pohjamaalaukseen sisällä (myös kevytmetallipinnat ja sinkityt pinnat) sekä lasin, kaakelin, PVC-muovin ja katalyyttimaalin pohjamaalaukseen sisätiloissa. Voidaan käyttää myös sisäkattojen maalaukseen.

ESIKÄSITTELY

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella Metallipinnoilta poistetaan ruoste teräsharjalla. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Mahdolliset lateksimaalit poistetaan kokonaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.

KÄSITTELYOHJE

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Puupintojen maalauksessa maalia ohennetaan tarvittaessa 5 – 10% TEKNOSOLV 1621:llä. Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,013 – 0,015″. Ruiskumaalausta varten maalia ohennetaan 5 – 15 tilavuusprosenttia TEKNOSOLV 9500:llä. Pintamaalaus tehdään FUTURA-pintamaaleilla tai dispersiomaalilla pohjamaalauksen kuivuttua vähintään 6 tuntia.

KÄSITTELYOLOSUHTEET
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,4 g/ml
Käytännön riittoisuus Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: 8 – 10 m²/l. Käsittelemätöntä lastulevyä maalattaessa maalinkäytön on oltava 5 – 6 m²/l.
Pölykuiva 2 tunnin kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Pakkauskoot Valkoinen: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

 

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote