Futura 15

Korkealuokkainen, silkinhimmeä, nopeasti kuivuva uretaanialkydimaali, jolla hyytelömäisyytensä ansiosta on hyvät maalausominaisuudet.

Puisten ja pohjamaalattujen metallisten irtokalusteiden maalaus sisätiloissa.

Sävytettävissä.

Kuvaus

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 332. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

ESIKÄSITTELY

Maalattavan pinnan on oltava puhdas. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään Rensa Super maalipesuaineella. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Maalaamattomat puupinnat ja lastulevypinnat sekä alkydi-, öljy- tai katalyyttimaaleilla maalatut pinnat pohjamaalataan Futura 3 tartuntapohjamaalilla. Kolot ja halkeamat kitataan SIlora A snickerisilotteella. Pinta hiotaan ja pöly poistetaan. Sisällä olevilta metallipinnoilta poistetaan irtoava vanha maali kaapimalla tai teräsharjaamalla. Mahdolliset ruosteiset kohdat teräsharjataan puhtaiksi. Pinnat pestään esim. Teknosolv 1621:lla. Teräspinnat pohjamaalataan Futura 3 tartuntapohjamaalilla, sinkki- ja alumiinipinnat Kirjolla. Metallipinnat pintamaalataan 1 – 2 kertaan Futura 15:llä.

KÄSITTELYOHJE

Maalin hyytelömäisyydestä johtuen se on sekoitettava erittäin huolellisesti ennen käyttöä. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,011 – 0,013″. Ruiskumaalausta varten maalia ohennetaan 5 – 15 tilavuusprosenttia Teknosolv 9500:llä. Mahdollinen seuraava maalaus tehdään maalin kuivuttua yli yön.

KÄSITTELYOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

 

Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: 8 – 12 m²/l.
Kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

 

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote